PDF
Ispis
E-mail

Karakteristike Pakoroute-a

Fleksibilnost materijala osigurava prilagođavanje laganim dilatacijama podloge. Visoka adhezija s asfaltom i betonom materijal čini otpornim na moguća oštećenja prilikom radova održavanja prometnica s ralicom te oštečenja nastalim predviđenim prometnim opterećenjem. Aplicirani materijal ima površinski zatvorenu strukturu čime osigurava otpornost na motorna ulja, goriva, soli i ostale posipe za prometnice. Termalna stabilnost materijala omogućava postojanost nanosa pri ekstremno visokim i niskim temperaturama. (Izrazito važna karakteristika u cilju osiguravanja dugotrajnije profilirane i strukturirane horizontalne signalizacije.) Mogućnost prilagođavanja protukliznosti materijala po potrebi naručitelja. Mogućnost odabira boje po RAL karti. Pakoroute je dvokomponentni materijal (A+B komponenta), sistema miješanja u omjeru 98:2, čije se komponente isporučuju zasebno te miješaju neposredno prije nanošenja.

 

Potrebna količina učvrščivaća ovisi o temperaturi podloge i zraka.

Temperatura površine

Udio učvrščivaća

Vrijeme upotrebe

Vrijeme otvrdnjavanja

(°C)

(% ukupne mase)

(min.)

(min.)

10

3,0

14

45

10

2,0

18

50

20

2,0

10

30

20

1,0

15

35

30

1,0

8

20

30

0,5

12

30

40

0,5

6

18

 

Prilikom ručne aplikacije Pakoroute - hladne plastike , koriste se količine učvrščivaća navedene u tabeli.
Strojna aplikacija Pakoroute - hladne plastike, zahtjeva doziranje učvrščivaća od 1,5 do 2 % cjelokupne mase.

 


 
Scroll Up