PDF
Ispis
E-mail

PAKOROUTE hladna plastika - za dugotrajno označavanje horizontalne prometne signalizacije

PAKOROUTE je dvokomponentni materijal na bazi metil metakrilatne smole bez otapala.

Pogodan za izradu ravnih i profiliranih oznaka na prometnicama.

 

Atestiran po europskim normama:

Materijali za oznake na kolniku - Značajke nužne za korisnike prometnica EN 1436

Materijali za oznake na kolniku - Rotacijski simulator trošenja EN 13197

 

Atest: Aetec , Asociaciόn para el ESTUDIO DE LA LAS Tecnologias de Equipamiento de Carreteras, S.A., Durability test for road marking materials Road marking, performance in use 2774/P-RW-II

 

 
Scroll Up