PDF
Ispis
E-mail

NOVI MATERIJALI


PAKOROUTE - HLADNA PLASTIKA

dvokomponentni materijal za označavanje
horizontalne signalizacije na cestama


EPOXY SAMONIVELIRAJUĆI POD: OREL 783/793
pigmentiran u boji prema RAL karti

EPOXY SAMONIVELIRAJUĆI POD: OREL SF 261
pigmentiran u boji prema RAL karti

PIGMENT DEIFEL

EPOXY SMOLA:
ARALDIT GY 783
ARALDIT GY 793

EPOXY UTVRĐIVAČ:
ARADUR 46/46 S
ARADUR 43/43 S

BEZBOJNA METHYL-METACRYALATNA SMOLA:
DEGADUR tip B 71 i 112 - za praimiranje podloge

BEZBOJNA METHYL-METACRYALATNA SMOLA:
DEGADUR tip 330 i 332 - za izradu nosivog sloja industrijskog poda

BEZBOJNA METHYL-METACRYALATNA SMOLA:
DEGADUR tip 412 i 418
- za izradu nosivog sloja industrijskog poda

BEZBOJNA METHYL-METACRYALATNA SMOLA:
DEGADUR tip 526, 527 i 528

za lakiranje protukliznog/glatkog industrijskog poda

BEZBOJNA METHYL-METACRYALATNA SMOLA:
DEGADUR HOHLKEHLENPASTE
- za izradu vertikalne obloge holkera

UTVRĐIVAČ:
DEGADUR
dibenzoylperoxid, 50% prah, ubrzivač polimerizacije metakrilnih smola

 

 

 

 

KVARCNI PIJESAK I KVARCNO BRAŠNO

 

Kvarcno "brašno" Quarzwerke Gruppe
nebojano

Kvarcni pijesak Quarzwerke Gruppe
nebojani

granulacija 0,1-0,3 mm, 0,3-0,8 mm, 0,7-1,2mm
mješavina za epoxy visokooperativne ind. podove Spezialmischung 3

Kvarcni pijesak Quarzwerke Gruppe
bojani

granulacija 0,3-0,9 mm, 0,7-1,2 mm ili 2,0-3,5 mm
za kameni tepih

Kvarcni pijesak BASF - Fleurit
nebojani

granulacija 2,0-3,0 mm
za kameni tepih

Kvarcni pijesak BASF - Fleurit
bojani

granulacija 2,0-3,0 mm
za kameni tepih

 
Scroll Up