Izrada i sanacija dekorativnih i industrijskih podova na bazi epoksidnih, metakrilnih i poliuretanskih veziva.

Poduzeće O-REL d.o.o. je osnovano 1992. Godine. Bavimo se proizvodnjom materijala i postavljanjem podova za komercijalne, inustrijske i rezidencijalne namjene na bazi epoksidnih, poliuretanskih i metakrilnih veziva. Na tom području smo ostvarili kontakte i vrlo dobre odnose sa proizvođačima materijala i postavljačima podova u SR Njemačkoj, Austriji i Italiji. Izveli smo više stotina tisuća kvadratnih metara podova različitih namjena i karakteristika.

O-rel

Kontakt