O-rel

Pakoroute
hladna plastika​

– za dugotrajno označavanje horizontalne prometne signalizacije
PAKOROUTE je dvokomponentni materijal na bazi metil metakrilatne smole bez otapala.
Pogodan za izradu ravnih i profiliranih oznaka na prometnicama.

Atestiran po europskim normama: Materijali za oznake na kolniku – Značajke nužne za korisnike prometnica EN 1436. Materijali za oznake na kolniku – Rotacijski simulator trošenja EN 13197

Atest: Aetec , Asociaciόn para el ESTUDIO DE LA LAS Tecnologias de Equipamiento de Carreteras, S.A., Durability test for road marking materials Road marking, performance in use 2774/P-RW-II

Kartakteristike Pakoroute-a​
Fleksibilnost materijala osigurava prilagođavanje laganim dilatacijama podloge. Visoka adhezija s asfaltom i betonom materijal čini otpornim na moguća oštećenja prilikom radova održavanja prometnica s ralicom te oštečenja nastalim predviđenim prometnim opterećenjem. Aplicirani materijal ima površinski zatvorenu strukturu čime osigurava otpornost na motorna ulja, goriva, soli i ostale posipe za prometnice. Termalna stabilnost materijala omogućava postojanost nanosa pri ekstremno visokim i niskim temperaturama. (Izrazito važna karakteristika u cilju osiguravanja dugotrajnije profilirane i strukturirane horizontalne signalizacije.) Mogućnost prilagođavanja protukliznosti materijala po potrebi naručitelja. Mogućnost odabira boje po RAL karti. Pakoroute je dvokomponentni materijal (A+B komponenta), sistema miješanja u omjeru 98:2, čije se komponente isporučuju zasebno te miješaju neposredno prije nanošenja.
Namjenjen za označavanje:​
– uzdužnih oznaka – pune linije, isprekidane linije, dvostruke linije (razdjelne, središnje, rubne)
– poprečnih oznaka – zaustavne linije, pješački prijelazi, i dr.
– ostalih oznaka – strelice, natpisi, polja za usmjeravanje prometa, parkirališna mjesta,autobusna stajališta, oznake za površine posebne namjene…
Struktura materijala osigurava veći koeficijent trenja između penumatika vozila i kolnika. Svojom konzistencijom povećava održivost staklenih perli unutar materijala osiguravajući pritom bolju dnevnu i noćnu vidljivost, te vidljivost po mokrim uvjetima na prometnicama. Pakoroute hladna plastika osigurava izrazito brzu kemijsku reakciju stvrdnjavanja materijala na podlozi, omogućavajući pritom kraće vrijeme zaustavljanja prometa prilikom radova održavanja prometnica, samim time i manju izloženost prometnim opasnostima svih izvođača radova kao i ostalih sudionika u datoj prometnoj situaciji.